Kinderfeestjes

Is er iemand jarig, is het vakantie, of is het zomaar tijd voor creatieve kinderfeestjes? Jacqueline van der Venne biedt een compleet arrangement voor creatieve kinderfeestjes. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar krijgen een creatief, uitdagend en feestelijk programma aangeboden onder deskundige begeleiding. De kinderen maken en beschilderen een werkstuk van afvalmateriaal. Het onderwerp wordt door de jarige gekozen. Het programma duurt anderhalf รก twee uur. Natuurlijk is er ook tijd voor een hapje en een drankje en halverwege houden we even speelpauze. Na het feestje krijgen alle kinderen een verrassing mee naar huis.

Wie: Het kinderfeestjes-arrangement is geschikt voor jongens en meisjes van zes tot en met twaalf jaar. Er is een minimum van acht kinderen en een maximum van twaalf. Ouders zijn welkom en broertjes en zusjes doen, indien mogelijk, gratis mee. (minder kinderen kan natuurlijk ook, maar de minimum prijs is gebaseerd op acht kinderen)

Kosten: 15 Euro per kind, inclusief materiaal, chips en limonade en een meeneem-surprise.

Op verzoek stellen wij voor jong en oud ook programma’s op maat samen.

Zo is het mogelijk om bij minimaal zes deelnemers een cursus textiele werkvormen aan te bieden door een gediplomeerde gastdocent textiele werkvormen. Met name oude technieken komen aan bod zoals borduren, breien van patronen, knopen, weven, spinnen – en haken. Natuurlijk is ook deze cursus toegespitst op de behoefte van de cursist.

Child parties

Is it someone’s birthday, is it holiday, or is it just time for creative child parties? Jacqueline van der Venne offer a complete arrangement for creative child parties. Children of 6 up to 12 years get creatively, defying and a festive programme offered under expert accompaniment. The children make and paint a piece of work of detritus material. The subject is chosen by the person whose birthday it is. The programme lasts one and a half or two hours. Of course there is also time for a snack and a drink and half way we keep a little play pause. After the party all children get a surprise to take home. Child parties-arrangement are suitable for boys and little girls of six up to twelve years old. There is minimum of eight children and maximum of twelve. Parents are welcome and little baby brothers and sisters as well, if possible for free ( if it is possible less children of course also, but the minimum price has been based on eight children) To cost: 15 Euro for each child, including material, snacks and lemonade and a take away-surprise.

On request we do make programms for young and old.


It is possible to organise at a minimum of six participants a workshop textile arts by a graduated teacher. Particularly old techniques such as embroider, knitting, weave are taken into consideration. Of course the workshop has been focused on the need of the participant.